Subscribe
Manikúra, pedikúra, modeláž nehtů, masérský kurz.
+420 775 331 736

Platby kurzů

Platba rekvalifikačních kurzů probíhá ve dvou fázích. Na základě vyplněné přihlášky Vám bude zaslána na Vaši adresu zálohová faktura ve výši 50 % z celkové ceny kurzu. Při nástupu do kurzu se zbylých 50% doplácí v našem rekvalifikačním zařízení a to buď v hotovosti a nebo převodem na náš účet na základě doplatkové faktury. Storno zálohové faktury je možné do 30 dnů před zahájením rekvalifikačního kurzu. Storno pod 30 kalendářních dnů před zahájením rekvalifikačního kurzu účtujeme stornovací poplatek ve výši uhrazené zálohy z ceny rekvalifikačního kurzu. Je ovšem také možná domluva zaplatit kurz ve více splátkách. Kurz musí být, ale vždy uhrazen před jeho ukončením, jinak klient nebude připuštěn k závěrečným zkouškám.

Slevy neplatí v jednotlivých rekvalifikačních kurzech pro klienty od úřadu práce.

Při nesložení závěrečné zkoušky, má klient ještě jednu možnost absolvování zkoušky za poplatek 1.500.- Kč.

Délka kurzu ze strany frekventanta by neměla být neúměrně prodlužována, dle metodiky MŠMT ČR např. – kurz v rozsahu 140 vyučovacích hodin by měl být realizován během cca 4 měsíců. Kurz lze přerušit z důvodů frekventanta max. o 6 měsíců. Přeruší-li frekventant kurz déle než 6 měsíců, je nutné uhradit poplatek za opakování lekcí od 2 do 5 tis. Kč (cena se odvíjí od délky kurzu). V případě, že klient odmítne uhradit uvedený doplatek kurzu, tak mu bude kurz ukončen z důvodů dlouhodobé absence.

Studium rekvalifikačního kurzu řádně končí splněním všech studijních povinností dle specifikace studia MŠMT ČR.

 

PŘEDČASNÉ UKONČENÍ KURZU

Ze strany rekvalifikačního zařízení bude studium jednostranně ukončeno s klientem, který neplní studijní povinnosti. Důvodem k ukončení rekvalifikačního kurzu ze strany rekvalifikačního zařízení je neustálé porušování docházky tzn. pozdní příchody do kurzu anebo neomluvení své nepřítomnosti v kurzu, neplnění studijních povinností a nestandardní chování studenta. Student má možnost studium jednostranně ukončit kdykoli během studia bez udání důvodu. Předčasné ukončení studia musí student ukončit písemnou formou. Ukončení studia nezbavuje studenta povinnosti mít uhrazený v plné výši celý rekvalifikační kurz. V případě ukončení studia je studium ukončeno bez jakékoliv finanční náhrady.

Pro rozšíření a doplnění pořádáme také kurzy doplňkové :

 • MODELÁŽ NEHTŮ
 • ZÁKLADY ZDOBENÍ
 • NETRADIČNÍ STAVBA NEHTU
 • DEPILACE TEPLÝM A STUDENÝM VOSKEM
 • DEPILACE CUKROVOU PASTOU
 • P-SHINE
 • MASÁŽE – BAŇKOVÁNÍ
 • MASÁŽE LÁVOVÝMI KAMENY
 • MEDOVÁ MASÁŽ
 • BAREVNÁ TYPOLOGIE
 • TETOVÁNÍ HENOU
 • JAPONSKÉ TETOVÁNÍ
 • GLITROVÉ TETOVÁNÍ